اول تو-به لطف Parallels 11، کورتانای مایکروسافت پیش از سیری اپل به دنیای مک پا می گذارد!