اول تو- مرورگر اپرا و اپرا مینی در اندروید به روزرسانی شدند