اول تو-دختری که در مراسم دفنش چشمم را باز کرد + (عکس)