اول تو-فریدون آسرایی: در موسیقی پاپ تنها 5 نفر پول خوبی درمی‌آورند