اول تو-آیا مصرف بالای نمک می تواند از میگرن پیشگیری کند؟